PRIS

Skolepenge for skoleåret 2020 / 2021 på Khondowe Secondary School udgør 48.000 kwacha = 462 dkk. (den reelle kurs dkk-kwacha inkl. betalingen til banken er 103 kwa = 1 dkk) Skolepenge for hele skoleåret på Bunga Secondary School beløber sig til 60.000 kwacha = 577 dkk. Forskellen mellem beløbene skyldes, at Bunga Secondary School er gået i gang med at bygge et. Et girls' hostel er et skolehjem, hvor pigerne skal bo på skoledage. Formålet med skolehjemmet har 2 formål. - at nedbringe antallet af graviditeter. Mange skolepiger har langt at gå mellem skole og hjem, og meget kan ske på disse daglige ture. - at give pigerne bedre tid til at lave lektier. Det er lokalsamfundet i Bunga, som selv har taget initiativ til dette byggeprojekt. Personligt synes jeg, at det er fantastisk, at lokalsamfundet tager ansvar ift at nedbringe antallet af graviditeter og højne uddannelsesniveau blandt pigerne. Budget for pigehjemmet ved Bunga skole finder du nederst på denne side.  

Slutteligt: i år er der 31 elever, som tager de afsluttende eksaminer. Eksamensgebyr er 19.250 kwa, 185 dkk.

Regnestykket for alle 110 elever for hele skoleåret 2020 / 2021 ser derfor ud som følger: 

skoleantal eleverbetaling pr. elev, kwai alt, kwai alt, dkk
BUNGA5860.0003.480.00033.462
KHONDOWE5248.0002.496.00024.000
EKSAMENSGEBYR FOR NYE AFGANGSELEVER, BUNGA1719.250327.2503.147
EKSAMENSGEBYR FOR NYE AFGANGSELEVER, KHONDOWE1419.250269.5002.591
TOTAL6.572.75063.200

kDet samlede beløb, 63.200 dkk divideres med de 110 elever, hvilket giver 575 dkk pr. elev (gennemsnitlig pris og baseret på realistisk vekselkurs inkl. bankomkostninger) 

Det danske skattefradrag for gaver til velgørende foreninger er 26 %. Derfor betaler du reelt: 575 - 149 (=26 %) = 426 dkk. 

Når du sponsorer en skoleelev igennem Malawi Skolestipendier vil det fulde beløb komme eleverne til gode. 
Dvs. at løn til projekts koordinator i landsbyen, John Chilinde, betales af Anders og mig. Og rejseomkostninger betales af hver rejsedeltager af egen lomme. Bankgebyrer ifm. overførsel af skolepenge betales dog igennem sponsoratet og er indregnet i vekselkursen.

Et sponsorat igennem dette projekt indebærer ikke betaling for skriveredskaber, hæfter, solcellelamper, skoleuniform og sko. Projektet skaffer dog en vis mængde af disse fornødenheder ved at John Chilinde, den lokale koordinator, sælger bærbare computere og mobiltelefoner, som er blevet doneret af folk her i Europa. Anders, undertegnede og de øvrige rejsefæller tager disse genstande med til Ruarwe på vores årlige rejse. Både computere og telefoner bliver tømt og nulstillet inden disse overdrages til John. Sidste år blev der skaffet ca. 40.000 dkk, hvilket blev til en hel del hæfter, solcellelamper og sko (se billeder nederst). 


NB: når computerne og telefonerne er utjente i Malawi kan disse afleveres igen hos undertegnede, og jeg tager dem med tilbage til Europa. 


Malawi Skolestipendier giver fuld økonomisk gennemsigtighed. Dette betyder, at du pr. email vil modtage en kopi af den betaling, som viser elevens navn, skolens navn samt det betalte beløb.
Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar